Charakteristika LS

Lesní správa Česká Lípa vznikla v rámci transformace Severočeských státních lesů. Byly zrušeny původní lesní závody a ustanoven Oblastní inspektorát se sídlem v Litoměřicích. Od roku 1992 prošla lesní správa mnoha úpravami do dnešní konečné podoby.

Lesní správa spadá pod oblastní ředitelství severní Čechy, jehož vedoucím je Václav Bašta.

Lesní správa má katastrální výměru 119 047 ha, z toho činí porostní půda 20 428,75 ha. Celkem se zde nachází 4 LHC a to LHC Cvikov o výměře 10 825 ha, LHC Česká Lípa o výměře 6 449 ha, LHC Doksy o výměře 3227,98 ha.

LS je rozdělena do celkem 15 revírů s naprosto odlišnými podmínkami. Severní část tvoří rozsáhlé lesní komplexy a většina spadá do CHKO Lužické hory. Nadmořská výška se pohybuje od 260m po 792m. Střední část lesní správy spadá do okolí obcí a měst Kravaře, Žandov, Volfartice, Dubá, Česká Lípa, Mimoň, Zákupy, Zahrádky. Lesy v této části jsou často roztroušené nebo jsou souvislé komplexy rozděleny mezi různý počet vlastníků. Jižní část lesní správy se nachází v oblasti Doks, podle čehož má i název. Jedná se o rozsáhlý a geomorfologicky nesourodý celek. Vyskytují se zde pískovcové terasy, rokle a skalní výchozy. V dalších částech pak naopak přechází do rovinatější části, kde se vyskytují největší lesní komplexy, na které spadají revír Pankrác a Valdštýn. Okolí je často hojně zemědělsky využíváno.

Dřevinná skladba LS je značně pestrá a závislá na tom v jakých lokalitách se pohybujeme. Severní část je převážně tvořena smrkovými porosty, které zaujímají cca 52%. V menší části se zde vyskytuje buk a borovice lesní. Dále pak střední a jižní část je tvořena převážně dřevinou borovice lesní, která je zastoupena na celkem cca 55% území. Dalšími dřevinami jsou pak smrk, dub, bříza, olše a buk. Méně je zde zastoupen modřín, habr, lípa olše a akát