Myslivost

Lesní správa Česká Lípa provozuje ve vlastní režii myslivost v honitbě Karlovka, Luž, Slunečná a v oboře Vřísek

Honitba Slunečná

Má honební výměru 755 ha. Je tvořena převážně lesními pozemky. Normovanou zvěří zde je zvěř jelení (8 ks), srnčí (29 ks) a černá (7 ks). Ročně se zde loví okolo 200 ks spárkaté zvěře (jelení, srnčí
a černé).

Honitba Luž

Má honební výměru 1 503 ha. Z toho je 5 ha orná půda, 239 ha trvalé travní porosty a louky; 1212 ha – lesní půda, vodní plocha tvoří 1 ha, ostatní pozemky 46 ha. Normovanou zvěří zde je zvěř jelení (19 ks), srnčí (30 ks), černá (12 ks). Ročně se zde loví okolo 50 ks spárkaté zvěře (jelení, srnčí a černé).

Honitba Karlovka

má honební výměru 1345 ha z toho je zemědělská půda 675 ha, lesní půda 595 ha, vodní plocha 23 ha a ostatní pozemky 52 ha. Je zde normovaná srnčí zvěř (43 ks), mufloní (21 ks) a prase divoké (7 ks). Trofejovou zvěř (srnec a muflon) loví především poplatkový hosté. Ročně se loví okolo 100 ks spárkaté zvěře (srnčí, mufloní, černé a vysoké).

Nejvyšší bod v honitbě je Dvorský kopec 527m.n.m..

Obora Vřísek

má výměru 139 ha z toho 90 ha lesní půda, 34 ha zemědělská půda, 14 ha ostatní pozemky a 1 ha vodní plocha. Je zde normovaná koza bezoárová (60ks) a mufloní zvěř(108ks).

Historie obory

Obora Vřísek, dříve též známá jako obora na Žižkově vrchu, patří mezi historicky nejstarší obory v Čechách. První zmínky o oboře jsou již z r. 1570 ze zápisu na Novém zámku tohoto znění: „Byl tehdy na Žižkově hoře dům dobře vystavěný, při něm obora, v níž se chovalo pro kratochvíli výše 100 jelenů, daňků a jiné zvěře, též štěpnice a bažantnice“. Od této zmínky o oboře nejsou známy žádné záznamy až do r. 1848, je možné že v tomto období došlo k zániku nebo útlumu chovu zvěře v oboře. Obora měla dle záznamů z r. 1848 42ha a byla ohrazena zdí z tesaných pískovcových kvádrů. Dnes se tato část nazývá stará obora. V letech 1971 až 1980 byla obora zvětšena na 139ha.

V oboře se vystřídalo mnoho druhů zvěře od daňků přes jelena evropského, jelena siku až do r. 1967. Od r. 1967 byl v oboře chován pouze muflon, kterého v roce 1994 doplnil chov kozy bezoárové ze zrušeného chovu na Pálavských vrších.

Dále LS má 16 vlastních honiteb: Kněžice, Krompach, Lasvice, Luž, Mařenice, Naděje, Nový Oldřichov, Obrok, Okřešice, Ortel, Petrovice, Provodín, Radvanec, Slunečná, Svor a Valtinov . Všechny tyto honitby jsou pronajaty k výkonu práva myslivosti fyzickým osobám či právním subjektům.